Правила оформлення тез до міжнародної конференції "Сучасні досягення у лікуванні пухлин шлунково-кишкового тракту" 20-21 вересня 2018р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
  • Текст друкується у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, кількість знаків до 3000 (з пробілами, назва тез, автори, назва закладу не враховуються). Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.
  • В тезах не повинно бути малюнків, графіків, фотографій.
  • Назва файлу – прізвище першого автора, якщо таких декілька, тоді прізвище першого автора та нумерація (наприклад: Прізвище1, Прізвище2).
  • У першому абзаці вказують назву (жирним шрифтом), у  другому – прізвища та ініціали авторів, установу, місто, країну; з третього абзацу – текст тез. Якщо автори з декількох організацій, обов’язково прізвище та назву організації позначають цифрами.
  • Тези можуть бути набрані англійською, українською або російською мовою.
  • Тези надсилати на адресу e-mail zhurbenko@unci.org.ua до 18 вересня 2017 р.
  • Матеріали, що не відповідають вимогам оформлення, не розглядаються та не повертаються.
  • Із запитаннями можна звертатись на e-mail zhurbenko@unci.org.ua
!Відповідальність за зміст представлених матеріалів несуть автори. Організаційний комітет залишає право на їх наукове і літературне редагування та відмову від друкування тез у разі невідповідності вимогам оформлення, спрямованості програмним питанням заходу!