IX МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС 19-21 ВЕРЕСНЯ 2019 року КИЇВhttp://surgical-oncology.com.ua/IXInternationalScientificCongressKyiv-2019

СПІКЕРИ ТА ГОСТІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

FACULTY OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE

TAEIL SON

 

MD, Assistant Professor,  відділення хірургії Йонського університецького коледжу медицини, Сеул, Південна Корея

 

MD, Assistant Professor, Department of Surgery Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

Виконання операції:

Робот-асистована резекція шлунку 

 

Operation:

Robot assisted gastrectomy

BYUNG SOH MIN 
 

MD, PhD, 

професор, відділення хірургії Йонського університецького коледжу медицини, Сеул, Південна Корея

 

MD, PhD, Professor, Department of Surgery Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

Виконання операції:

Робот-асистована низька передня резекція прямої кишки

Operation:

Robot assisted low anterior resection of the rectum   

NADER K FRANCIS

 

MBChB, FRCS, PhD, хірург колопроктолог, Йеовіл Шпиталь NHS Foundation Trust, відділення хірургії, голова ERAS-UK, Йеовіл, Великобританія

 

MBChB, FRCS, PhD, Professor at University of Bath, Colorectal Surgeon at Yeovil District Hospital, Yeovil, the UK

 

Виконання операції:

Лапароскопічна низька передня резекція прямої кишки

Доповідь:

Трансанальна тотальна мезоректумектомія 

 

Operation:

Laparoscopic low anterior resection of the rectum

Report:

Transanal Total Mesorectal Excision from the UK Programme

ANDREAS SHAMIYEV 

 

DOZ.DR. FACS, FEBS Керівник хірургічної кафедри №2 Келлерського Університету, почесний експерт​, Австрія

 

DOZ.DR. FACS, FEBS Head of Surgery Department No. 2 of Keller University, Honorary Expert, Austria

 

Lecture and workshop sponsored by Medtronic

Виконання операції:

Лапароскопічна правобічна геміколектомія

Доповідь:

Лапароскопічна хірургія раку ободової кишки

 

Operation:

Laparoscopic right hemicolectomy

Report:

Laparoscopic surgery of the colon caner

LUCA ALDRIGETTI 

 

MD, PHD, Завідуючий відділенням гепатохірургії, Шпиталь Сан Рафаель, Мілан, Італія

 

MD, PHD, Head of the Department of Hepatology, Hospital San Raphael, Milan, Italy

Виконання операції:

Лапароскопічна гемігепатектомія

Доповідь:

1.Лапароскопічна резекція печінки

2.Програма швидкового відновлення після гпатобіліарних втручань

 

Operation:

Laparoscopic liver resection

Report:

1.Laparoscopic resection of the liver

2.Quick recovery program for hepatobiliary intervention

ОЛЕКСАНДР КІРИЧЕНКО

Alexander Kirichenko

 


MD, PhD, 

Відділення онкології, радіаційної онкології та медичної онкології  Allegheny шпиталь загального призначення, Allegheny Health Network інститут раку, Пітсбург, США

 

Professor, Department of Radiation Oncology, Tempel University Medical School, Director, Department of Stereotactic Radiosurgery, General Hospital Aldgins, Pittsburgh, USA

Доповідь:​

Новий напрямок у лікуванні дистального раку прямої кишки: органозберігаючий підхід "спостерігати та чекати" після хіміопроменевої терапії

 

Report:

A new paradigm of the distal rectal cancer: organ preservation with watch and wait approach after neoadjuvant chemoradiation

TEKKIS PARIS 

 

BMed.Sci., BM BS, MD, FRCS, професор колоректальної хірургії, The Royal Marsden Hospital, Лондон, Великобританія

 

BMed.Sci., BM BS, MD, FRCS, Professor of Colorectal Surgery, The Royal Marsden Hospital, Lodon, UK

 

Доповідь:

Комбіновані операції при розповсюджених пухлинах тазу

 

Report:

Combined operations of the advanced pelvic tumors

PETER L ABRAMS

 

MD, Доцент кафедри хірургії в Інституті Трансплантації в Джорджтауні, медичний університет Джорджтаун​, Вашингтон, США

 

MD, Associate Professor, Department of Surgery, Georgetown Institute of Transplantation, Georgetown University of Medicine, Washington, DC

Доповідь:

Покази, хірургічна техніка та віддалені результати тотальної панкреатектомії з аутотрансплантацією ISLET-клітин

 

Report:

Indications, operative technique and long-term outcome of total pancreatectomy with auto-islet cell transplantation.

КОЛЕСНІК ОЛЕНА

Kolesnik Olena

 

Д.мед.н, Директор Національного Інституту Раку, Київ, Україна

 

Med.Sci, Director of the National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Онкологічні принципи хірургічного лікування колоректального раку

 

Report:

Oncological principles of surgical treatment of colorectal cancer

 

 

 

БЕЗНОСЕНКО АНДРІЙ

Beznosenko Andriy

 

К.мед.н, Головний лікар Національного Інституту Раку, Київ, Україна

 

MD, Ph.D,  Chief Doctor of the National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Неспроможність анастомозу

 

Report:

Anastomotic leakage in the colorectal surgery

ЛУКАШЕНКО АНДРІЙ

Lukashenko Andriy

 

Д.мед.н., завідувач відділення малоінвазивної хірургії, ендоскопії та інтервенційної радіології, Національний Інститут Раку, Київ, Україна

 

MD, Ph.D., Head of the Department of Minimally Invasive Surgery, Endoscopy and Interventional Radiology, National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Анастомози при лапароскопічних резекціях: від стравоходу до прямої кишки

 

Report:

Anastomoses in laparoscopic resections: from the esophagus to the rectum

КІРКІЛЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ

Kirkilevsky Stanislav

 

Д.мед.н., професор, відділення пухлин органів грудної порожнини, Національний Інститут Раку, Київ, Україна

 

Professor, Department of the thoracic cavity tumors, National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Рак стравоходу сучасна стратегія лікування

 

Report:

Modern treatment strategy of the esophageal cancer

 

КОНДРАТСЬКИЙ ЮРІЙ

Kondratsky Uriy

 

 

MD, Ph.D., Хірург - онколог, відділення пухлин органів грудної порожнини, Національний Інститут Раку, Київ, Україна

 

MD, Ph.D., Surgeon Oncologist, Department of the thoracic cavity tumors, National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Рак шлунка, тактика лікування в залежності від стадії

 

Report:

Stomach cancer, treatment tactics depends on the stage

КОПЕЦЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ

Kopetsky Vyacheslav

 

Хірург-онколог, Національний інститут раку, Київ, Україна​

 

Surgeon Oncologist, National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine 

Доповідь:

Псевдоміксома очеревини – що? де? коли?

 

Report:

Pseudomyxoma of the peritoneum – What? Where? When?

ФРИДЕЛЬ РОМАН

Fridel Roman

 

Хірург - онколог, відділення пухлин органів грудної порожнини, Національний Інститут Раку, Київ, Україна

 

Surgeon Oncologist, Department of the thoracic cavity tumors, National Cancer Institute, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Гібридні операції при раку стравоходу

 

Report:

Hybrid surgery for esophageal cancer

БЕЛЯНСЬКИЙ ЛЕОНІД

Belyansky Leonid

 

Професор. д.мед.н., Завідувач кафедри хірургії №1, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

 

Professor, head of the department of surgery, Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Доповідь:

Вибір методу при формуванні стоми

 

Report:

The method of choice in the stoma formation